Pagtatapos ng pagkalkula ng serbisyo at balanse ng leave sa Kuwait ayon sa Kuwaiti Labor Law No. 6 ng 2010 kasama ang mga pinakabagong pagbabago nito hanggang sa taong 2023